دستگاه جوش لیزر هایبرید صنعتکاران- نماینده انحصاری فرونیوس در ایران-HIGHEST WELDING SPEED WITH LASERHYBRID