دستگاه جوش اینورتر CMT

این دستگاه انقلاب هوشمند سازی در تکنولوژی جوش بحساب می آید و استاندارد‌های جدیدی را برای واژه‌های ارتقاء، اجزاء جداگانه و عملکرد بوجود آورده است. با ادغام پروسه جوشکاری فلز سرد افسانه‌ای مان، ما جهش بزرگی به فرارو برداشته‌ایم. این دستگاه، به همراه پروسه جوش CMT سیستم جوش بسیار قابل انعطافی را ارائه مینماید. این به شما توانائی اجرای تولید چند وجهی با بهترین اجرای پروسه جوش و برای هر نوع کاربری را میدهد.
این دستگاه به همراه سیستم CMT  نه تنها پیشرفته‌ترین نیا‌ز‌های امروز پروسه جوش شما را تامین میکند، بلکه آینده نیز فراروی شماست.