مطالب توسط صنعتکاران

معرفي جوش آرگون در چند جمله

معرفي جوش آرگون در چند جمله-
در جوش آرگون يا تيگ(TIG) برای ايجاد قوس جوشکاري از الکترود تنگستن استفاده مي شود که اين الکترود برخلاف ديگر فرايندهاي جوشکاري حين عمليات جوشکاري مصرف نمي شود.
حين جوشکاري گاز خنثي هوا را از ناحيه جوشکاري بيرون رانده و از اکسيده شدن الکترود جلوگيري مي کند. در جوشکاري تيگ الکترود فقط براي ايجاد قوس بکار برده مي شود و خود الکترود در جوش مصرف نمي شود در حاليکه در جوش قوس فلزي الکترود در جوش مصرف مي شود.

تاريخچه ي مختصراز جوشکاري دستي قوس برقي(S.M.A.W)

تاريخچه ي مختصراز جوشکاري دستي قوس برقي(S.M.A.W)-جوشکاري با گاز يا شعله

جوشکاري با گاز يا شعله يکي ازاولين روشهای جوشکاري معمول در قطعات آلومينيومي بوده و هنوز هم در کارگاههاي کوچک در صنياع ظروف آشپزخانه و دکوراسيون و تعميرات بکارميرود. در ين روش فلاکس يا روانساز يا تنه کاربري برطرف کردن لايه اکسيدي بکار ميرود.
مزيا: سادگي فريند و ارزاني و قابل حمل و نقل بودن وسايل

آیا می توان از آب آتش ساخت؟

آیا می توان از آب آتش ساخت؟ چگونه می توان وسیله ای ساخت که شکل دهی فلزات را ارزان تر و امن تر کند؟
به تازگی، در یکی از مراکز تحقیقات اروپایی نمونه اولیه دستگاهی تولید شده که از آب آتش می سازد. دستگاهی که می تواند صنعت لحیم و جوشکاری را متحول کند.
آندرو الیس، از جمله پژوهشگران فعال در این زمینه است. او می گوید:این یک دستگاه برق کافت (الکترولیزر) است که با برق شهری عمل می کند. و می تواند اکسیژن و هیدروژن آب را تجریه کند. این گازها وارد لوله ای ویژه و سپس مشتعل می شوند تا مثل سوخت برای جوشکاری یا لحیم کردن بکار گرفته شوند. در یک کلام، آب را به آتش تبدیل می کند.

انتخاب فرایند جوشکاری مناسب

انتخاب فرایند جوشکاری مناسب-در بسياری موارد اتصال طراحی شده را ميتوان با چند فرآيند جوشکاری مختلف ايجاد نمود. اما همواره يک فرآيند است که بهترين نتيجه را (در مجموع) ايجاد ميکند. بنابراين يک متخصص جوش بايد بتواند با روشی مقبول٫ يکی از فرآيندهای ممکن را برای اتصال مورد نظر تعيين نمايد. در اين متن شما با روال انتخاب فرآيند جوشکاری مناسب آشنا ميشويد. اين روال شامل ۴ مرحله ميگردد:

مرحله اول: بررسی ويژگيهای مورد نياز اتصال

در اين مرحله بايد بزرگ يا کوچک بودن اتصال جوش٫ موقعيت و جهت جوشکاري٫ و ضخامت فلز پايه بايد بررسی گردد.

The 8 Best Welding Safety Equipment Picks For Beginners

The 8 Best Welding Safety Equipment Picks For Beginners
Welding for prolonged periods of time without ventilation could result in respiratory illness, and can even lead to pneumonia in some cases.

If you’re planning to weld on galvanized metal, be very careful. You can get what’s called welding fume fever. When the zinc coating (galvanized) starts to burn, it releases a WICKED blue smoke. If you see that, you’ll want to first grind off all of the galvanized coating.

تجهیزات فرآیند جوشکاری الکترود دستی

مبانی جوشکاری(بخش دوم)
تجهیزات فرآیند جوشکاری الکترود دستی
اصول جوشکاری قوسی

شدت جریان
طول قوس
سرعت پیشروی
زاویه الکترود

حالات اصلی جوشکاری
تجهیزات فرایند جوشکاری الکترود دستی

1- دستگاه جوش 2- الکترود 3- وسایل جانبی
دستگاه جوش: آمپر مورد استفاده بین A 51-351 میباشد، در این فرآیند تغییرات روی ولتاژ متمرکز بوده و جریان ثابت است.

مبانی جوشکاری

مبانی جوش‌کاری- تعریف جوش‌کاری- حرارت لازم برای جوشکاری- آشنایی با فرآیندهای جوشکاری-چهار فرآیند جوشکاری قوسی متداولتر است که به شرح آنها پرداخته میشود: جوشکاری قوسی فلزی با الکترود روپوشدار- جوشکاری قوسی تنگستنی با حفاظت گاز خنثی- جوشکاری قوسی فلزی با حفاظت گاز- جوشکاری زیرپودری

جوش کاری میگمگ-سیستم گاز محافظ

جوش كاري ميگ ، مگ
MIG/MAG welding
بخش سوم:

سيستم گاز محافظ- گاز آرگون- آرگون گازي است خنثي، سنگين تر از هوا و با پتانسيل 15.7 الكترون ولت, امكان افروزش آسان قوس را در حين جوشكاري فراهم مي آورد.گاز دی اکسید کربن-گاز اکسیژن-گازهای ترکیبی-

منابع نيرو در جوش كاري

منابع نيرو در جوش كاري
دستگاه‌هاي جوشكاري به دو دسته تقسيم می‌گردند.
دستگاههاي مبدل جريان الكتريكي برق شهر را به جريان مورد نياز جوش كاري تبديل مي‌نمايند اين دستگاه‌ها عبارتند از دستگاه ترانسو، دستگاه ترانس ركتيفايردار و دستگاه اينونتر در دسته‌بندي ديگري می‌توان دستگاه‌هاي جوش‌كاري را به صورت ذيل نشان داد.

مشعل‌های تيگ و الکترودها

در مقاله جوشکاری به روش تیگ خواندیم براي انجام جوشكاري GTAWچهار جزء تشكيل دهنده زير امری اساسی می‌باشند:

١- منبع نيرو 2- مشعل 3- الكترود 4- گاز محافظ

در ادامه مطلب قبل، به بررسی مشعلهای تیگ، الکترودها و گازهای محافظ می پردازیم
شعله‌هاي جوشكاري:مشعل‌های تيگ، الكترود تنگستنی را كه رساناي جريان الكتريكي به قوس است را در خود نگه می‌دارد