مطالب توسط صنعتکاران

خطرات جوشکاری

خطرات بهداشتی جوش‌کاری خطرات ایمنی جوش‌کاری خطرات جوش‌کاری در محیط‌های بسته کاهش خطرات جوش‌کاری فن آوریهای جدید جوش‌کاری جوش‌کاری لیزری جوش‌کاری با پرتوهای الکترونی روبوت های جوش‌کاری مقدمه: در عملیات جوش‌کاری قطعات فلزی با استفاده از گرما یا فشار یا هر دو بهم متصل می شوند. لحیم‌کاری شامل اتصال قطعات یک فلز با فلز یا […]

?WHAT IS AN INVERTER WELDER

INVERTER WELDERS, WHAT IS AN INVERTER WELDER? INVERTER WELDERS EXPLAINED. Inverter Welders, What is an inverter welder? What do you use an inverter welder for? An inverter welder is a relatively new and innovative type of welder that has a host of advantages when compared with the conventional welders that most of us are accustomed to. Inverter welders use sophisticated silicon based technology […]

گازهاي محافظ در جوشكاري تيگ

گازهاي محافظ در جوشكاري تيگ گازهاي محافظي كه در كپسولها ذخيره ميشوند ميتوانند گاز خالص ( تك گاز)، مخلوطي از دوگاز ( مخلوطهاي دوتايي معروف)، يا مخلوطي از سه گاز ( مخلوطهاي سه تايي معروف) باشند. براي جوشكاري تيگ معمولا گازهاي خنثي مانند آرگون يا هليوم يا مخلوط آن دو براي حفاظت بكار ميروند، كه […]