مطالب توسط صنعتکاران

منابع نيرو در جوش كاري

منابع نيرو در جوش كاري
دستگاه‌هاي جوشكاري به دو دسته تقسيم می‌گردند.
دستگاههاي مبدل جريان الكتريكي برق شهر را به جريان مورد نياز جوش كاري تبديل مي‌نمايند اين دستگاه‌ها عبارتند از دستگاه ترانسو، دستگاه ترانس ركتيفايردار و دستگاه اينونتر در دسته‌بندي ديگري می‌توان دستگاه‌هاي جوش‌كاري را به صورت ذيل نشان داد.

مشعل‌های تيگ و الکترودها

در مقاله جوشکاری به روش تیگ خواندیم براي انجام جوشكاري GTAWچهار جزء تشكيل دهنده زير امری اساسی می‌باشند:

١- منبع نيرو 2- مشعل 3- الكترود 4- گاز محافظ

در ادامه مطلب قبل، به بررسی مشعلهای تیگ، الکترودها و گازهای محافظ می پردازیم
شعله‌هاي جوشكاري:مشعل‌های تيگ، الكترود تنگستنی را كه رساناي جريان الكتريكي به قوس است را در خود نگه می‌دارد

شناخت دستگاه‌های جوش کاری و چگونگی تنظیم آنها

شناخت دستگاه‌های جوشکاری و چگونگی تنظیم –رکتیفایر جوش‌کاری-خصوصیات دستگاه های جوش‌کاری-انواع دستگاه جوش‌کاری-تفاوت دینام جوش با موتور جوش-ویژگی جریان اکتریکی ورودی به کارگاه جوش‌کاری- ترانسفورماتور جوش‌کاری- ترانسفورماتورها ساده‌ترين دستگاه هاي جوشكاري

مقدمه اي بر تكنولوژي جوشكاري

مقدمه اي بر تكنولوژي جوشكاري-بشر اوليه زماني كه فلز را شناخت و به نحوه ذوب و ريخته گري آن پي برد، در زمينه اتصال قطعات فلزي تلاشهاي زيادي كرد و توانست لحيم‌كاري و بعضي از روشهاي ساده جوشكاري را ابداع نمايد.امروزه بيشتر از صد روش جوشكاري، برش كاري و لحيم‌كاري اختراع شده و جوشكاري را به عنوان يك شاخه علمي مطرح نموده

طبقه بندی عیوب جوشکاری(بخش سوم)

طبقه بندی عیوب جوشکاری(بخش سوم)
آخال توپر (Solid Inclusion)

آخال توپر مواد خارجی جامد حبس شده در فلز جوش می باشد.آخال سر‌باره (Slag Inclusion)-نفوذ ناقص (Lack of Penetration) و ذوب ناقص (Lack of Fusion)-ذوب ناقص، عدم یکپارچگی بین فلز جوش و فلز پایه یا فلز جوش با فلز جوش است.

طبقه بندی عیوب جوشکاری(بخش دوم)

در مقاله “عیوب جوشکاری (بخش اول) خواندیم که عیوب جوشکاري را می توان به طبقه ها، دسته ها و گروه هاي گوناگونی از جنبه هاي مختلف تقسیم نمود.در استاندارد بین المللی ( ISO 6520)عیوب جوش ذوبی به 6 گروه زیر تقسیم شده اند:

– ترك ها(Cracks)

-2 حفره ها(Cavities)

3- آخال توپر (Solid Inclusion)

-4 نفوذ ناقص((Lack of Fusion) و ذوب ناقص (Lack of Penetration) -4

5-شکل ناقص (Imperfect Shape)

6- نفوذ اضافی( Excessive Penetration)

در این مقاله با ترک ها و حفره های جوشکاری آشنا خواهیم شد.

پارامترهای موثر در جوشکاری(بخش سوم)

جهت‌گرفتن الكترود

پارامترهای موثر در جوشکاری(بخش سوم) جهت گيري الكترود با در نظر داشتن وضعيت كار و پخ جوش، كنترل يكفيت جوشكاري بسيار مهم است. زاويه نامناسب الكترود ميتواند باعث حبس سرباره، تخلخل و يا بريدگي كناره جوش شود.آشنایی با عیوب متداول در جوشکاری

5 steps To Master MIG Welding Fast

5 Steps To Master MIG Welding Fast
Did you know that if you MIG weld a project without first sequencing your tack welds, you will badly warp the metal, causing you to scrap the whole project and start over? Think about that! If you spent $1,000 on materials for a project, and you later discover it’s warped beyond repair, you will FEEL anger and frustration beyond anything you can imagine. I’ve experienced this and seen it happen first hand.