نوشته‌ها

اینورتر جوشکاریtranspocket-150-اینورتر جوشکاری

دستگاه جوش اینورتر

دستگاه جوش اینورتر

  • اینورتر چیست؟
  • مزیت دستگاههاى جوش  اینورتر چیست ؟

جهان در حال تغییر است و دیگر مایه شگفتى انسان نیست تا هر روز یك تكنولوژى جدیدتر ، او را به كنترل بر دنیاى اطرافش ، چیره تر سازد چراكه همواره نگاه انسان به استفاده از تكنولوژى هاى پایدارتر بوده است . مى توان ادعا كرد در سالیان قبل پیشرفت خاصى در زمینه تكنولوژى جوشكارى صورت نگرفته بود . به راستی این نما و قابلیت هاى دستگاههاى جوشكارى بوده اند كه هر روز تغییر مى كردند و این تغییر به سرعت پیوستگی داشت . اما اینك یك تكنولوژى جدید در خدمت ترقی و فراگیرى صنعت جوشكارى قرار گرفته و آن تكنولوژى اینورتر است . این تكنولوژى مناسب جوشكارى گونه ها فولاد و خصوصاً جوشكارى آلومینیوم مى باشد .

در گذشته دستگاههاى جوشكارى بر اساس ترانسفورماتور بوده اند به راستی ورودى 380 220 ولت با فركانس 50 هرتز یك ترانسفورمر . این ولتاژ کمابیش بالا به یك جریان 50 هرتزى ولتاژ پایین تبدیل مى شود . سپس این جریان با ولتاژ پایین، بدست یكسو مى شوند . معمولاً این خروجى ، توسط تقویت كننده هاى ، DC انواعى از پل هاى ركتیفایر به جریان جوشكارى خروجى
مغناطیسى كنترل مى شوند. عملكرد ترانسفورمرها درفركانس 50 یا 60 هرتز معمولاً تاب كارآمد مى باشد . گرماى زیادى در ترانسفورمر تولید شده و ترانسفورمر نیز باید کمابیش کبیر و سنگین باشد . تقسیم مهمى از انرژى ، صرف گرم كردن ترانسفورمر و فضاى اطراف آن میشود . این قبیل دستگاهها كما بیش نزدیک 200 كیلوگرم وزن و یك متر مكعب حجم دارند . علاوه بر آن ، در صورت به کارگیری انرژى بافركانس 50 یا 60 هرتز ،ایجاد سیگنال ها اندک شده و از 120 سیگنال در ثانیه بالاتر نمى روند . بنابراین پالس كردن جریان جوشكارى با سرعت اغلب در عمل غیر ممكن است.
در منابع تغذیه اینورترى ، از همان فركانس 50 هرتز بهره‌گیری مى شود . ولی به جاى تغذیه سر راست آن به ترانسفورمر ، در یكسو مى شود و بعد به قسمت اینورترى منبع تغذیه كه توسط سوئیچ هاى حالت جامد در DC آغاز بصورت فركانس 50 هرتز فركانس بالا – ولتاژ بالاى پالسى شده، با DC فركانس 20000 هرتز قطع و وصل مى شوند ، وارد مى گردد . سپس این نیروى مناسب براى جوشكارى تبدیل گشته و در پایان نیز ، DC وارد شدن به ترانسفورمر توان اصلى به ولتاژ پایین 20000 هرتزى وارد مدارفیلترینگ و یكسو سازى مى شود . كنترل خروجى بدست كنترل هاى حالت جامد كه سرعت سوئیچ شدن ترانزیستور
را تعدیل مى كنند ، اتمام مى گردد .

 

مزیت دستگاههاى كنترل اینورتر چیست ؟
ترانسفورمر قدرت اصلى كه با قدرت 20000 هرتز كار مى كند ، به مراتب بهینه تر وكارآمدتر از گونه ها 50 هرتزى آن است كه این به معناى كوچك شدن قابل پروا ترانسفورمر مى باشد . بعنوان نمونه در مقایسه بادستگاههاى ركتیفایر ترانسفورمرى با حدود 100 الی 200 كیلوگرم وزن ، دستگاههاى مشابه اینورترى اورین الكتریك حدود 8تا 40 كیلوگرم وزن دارند. پس از مزایاى سبك و قابل حمل بودن دستگاههاى اینورترى لذت خواهید برد .

دیگر برترى دستگاههاى اینورترى ، بهره ورى اقتصادى آنها مى باشد . بعنوان مثال، مقدار جریان اولیه در یك دستگاه اینورتر سه فاز با جریان خروجى 200 آمپر، 12 آمپر مى باشد. اما این جریان در مدل هاى ترانسفورمر معمولى نزدیک 18 آمپر در جریان هاى همانند است . اگر چه گاهى اوقات در مقوله صرفه جویى در تبدیل سیستم هاى ترانسفورمر به اینورتر اغراق مى شود،اما میتوان گفت شما بطور سالیانه حداقل % 15 و بسته به دیگر شرایط تا % 30 در زمینه نیروى مصرفى ، كاهش خرج خواهید. بسیار یكنواخت و عارى از هرگونه نوسانات DC ورودى به دستگاه ، در سیستم اینورترى به یك AC داشت . علاوه بر اینها، برق در جوشکاری دی سی خواهد بود” STABLE ARC “ معمول 50 هرتزى تبدیل مى شود و نتیجه آن دستیابى به کمان پایدار است.

نمونه کارها