دستگاه جوش اینورتر میگ مگ(co2) صنعت‌کاران

جوش‌کاری تحت پوشش گازهای محافظ با الکترود مصرفی  فرآیند جوش‌کاری است که در آن، با ذوب کردن اتصال توسط قوس الکتریکی بین یک الکترود یکسره فلزی پرکننده مصرف شدنی و قطعه کار و حفاظت توسط یک گاز (مثلا گاز آرگون یا گاز کربنیک) و یا مخلوطی از گازها، احتمالا محتوی یک گاز خنثی ، یا مخلوطی از یک گاز و یک سرباره و بدون کاربرد فشار صورت می‌گیرد. این فرآیند گاهی جوش‌کاری میگ مگ یا CO2 نامیده می‌شود.