دستگاه  جوش اینورتر روباتیک tps/i

این دستگاه جوش اینورتر بهترین گزینه برای اجرای تولیدات جوشکاری اتوماسیون است.
شروع توسعه سیستم، آنالیز چالشهای خاص در اجرای جوشکاری روبوتیک بوده است.
اهداف ما نه تنها ارتقاء جزئیات بصورت جداگانه بوده است، بلکه  بینش و هوش انسانی را نیز برای تولید یک ماشین در نظر گرفته است.

ارتباط سریع و آسان با روبات ها
بهترین اتصال
بروز کردن سیستم با هر روش تولید