دستگاه نقطه جوش دلتا

سیستمهای نقطه جوش دلتای فرونیوس به دو صورت است که هر کدام دارای منبع تغذیه جداگانه‌ای است.
نقطه جوش دلتا برای  جوشکاری اتوماسیون
ماشینهای جوشکاری روباتیک فرونیوس برای سیستم نقطه جوش دلتا از آلیا‌های آلومینیومی با استحکام بالا درست شده که با وسواس و دقت خاصی انجام می شود.
بخصوص در جوشکاری نقاط آلومینیومی. در صنایع اتوماسیون، ماشینهای جوشکاری در همکاری با مشتریان بالقوه ارتقاء یافته اند. به این منظور، انتخاب‌هایی در صنایع اتوماسیون وجود دارد و باعث بهبود کیفیت جوشکاری میگردند.
بدنه اصلی ماشینهای جوشکاری روباتیک به صورت مدولار طراحی می‌گردد.
این بدین معنیست که ماشینهای جوشکاری، صرفه نظر از اینکه به صورت X  یا C تولید شوند، راست گرد یا چپ گرد می‌باشند.
بازو‌های ماشینها به صورت جداگانه برای انجام وظیفه تطبیق پیدا کرده‌اند.
انواع متفاوتی از بازوهای این ماشینها در دسترس است.
نقطه جوش دلتا برای جوشکاری دستی نوع C
این ماشینها برای اجرای جوشکاری دستی بصورت ایستاده استفاده می‌شود.
عملکرد این نوع ماشینها بصورت ایستاده است. چون این ماشینها به صورت روبات هستند، با ایمنی و کارایی خوبی تولید میشوند. این روش جوشکاری با این ماشین شناخته میشود. تفاوت در اینست که استفاده‌کننده، با سویچی که با پا قابل کنترل است جوشکاری را انجام میدهد.
این سیستم به عنوان یک روش روباتیک با استفاده از یک رابط و شلنگ در هر لحظه قابل اجراست. سیستم اجرائی گردشی فرونیوس به استفاده کننده اجازه می‌دهد تا پارامترهارا به راحتی تعیین نموده و کنترل کاملی را بر روی آن داشته باشد.