نسل جدید مدولار مشعل (تورچ) جوشکاری تیگ فرونیوس

مشعل های جدید جوشکاری فرونیوس برای جوشکاری دستی گاز بی اثر تنگستن (تیگ) می تواند با توجه به ترجیحات شخصی جوشکار به خوبی جوشکاری دستی تنظیم شود. طراحی ماژولار آنها طیف وسیعی از گزینه های پایدار و مقرون به صرفه را ارائه می دهد.

نسل جدید مشعل جوشکاری تیگ