سیستم کنترل چند پالسی: فرونیوس به پالس جوش کنترل شده  و سریع اشاره میکند

 استفاده از یک ARC PULSED اصلاح شده برای نتایج جوشکاری بهتر

با استفاده از PMC ، فرونیوس قوس پالس شده را به گونه ای تغییر داده است که می توانید هنگام جوشکاری پالس هنگام ترکیب با سکوی قدرتمند جدید TPS / i منبع قدرت ، به نتایج بهتری دست پیدا کنید. عملکردهای تازه توسعه یافته و اصلاح شده کنترل قابل توجهی بیشتر بر روی قوس دارند. در نتیجه ، در هنگام جوشکاری قوس دار محافظ با گاز از فولاد ، آلومینیوم و کروم-نیکل ، به سختی پراکندگی وجود دارد. به طور مداوم نفوذ خوب تضمین می شود ، زیرپایی کمتری وجود دارد و می توانید سریعتر و با هزینه بالاتر جوشکاری کنید.

سیستم کنترل چند پالسی فرونیوس

سیستم کنترل چند پالسی فرونیوس

تثبیت کننده های هوشمند برای افزایش نفوذ و طول ARC

تثبیت کننده نفوذ

اگر فاصله بین مشعل جوش و قطعه تغییر کند ، کنترل سیم اضافی جریان و نفوذ را ثابت نگه می دارد. قوس به طور قابل توجهی پایدار تر می شود و نفوذ بسیار ثابت تر است. در دستگاههای استاندارد MIG / MAG بدون تثبیت کننده نفوذ ، جریان جوش و در نتیجه قدرت جوش ، در صورت تغییر فاصله کاهش می یابد. اگر نفوذ کافی نباشد ، ممکن است عدم همجوشی وجود داشته باشد. اگر نفوذ بیش از حد عالی باشد ، ممکن است درز جوش روی صفحات نازک فرو رود ، زیرا جریان جوش افزایش می یابد.

تثبیت کننده طول قوس

ولتاژ جوش می تواند به طور مستقیم بر طول قوس تأثیر بگذارد. نتیجه یک قوس کوتاه است که با آن مدارهای کوتاه رخ می دهد ، انتقال قطرات ایمن را که مستعد مداخله نیست ، تضمین می کند. کنترل سریع مدت زمان اتصال کوتاه را به حداقل می رساند و ولتاژ را کاهش می دهد. تثبیت کننده طول قوس ، قوس را به طور مرتب کوتاه نگه می دارد و از پایداری قوس اطمینان می یابد. در صورت مداخله خارجی نیازی به کاربر برای تنظیم مجدد دستی نیست. با توجه به تعداد مشاغل (برنامه های جوشکاری برنامه ریزی شده) مورد نیاز یک برنامه بخصوص برای جوشکاری روباتیک می توان صرفه جویی در وقت قابل توجهی در اینجا ایجاد کرد.

یک تغییر و تحول جدید در جوشکاری: کنترل اسپاتر پایین

یک تغییر و تحول جدید در جوشکاری: کنترل اسپاتر پایین

بیشتر بدانید