دستگاه  جوش  اینورتر ترانس پاکت 150

TransPocket 150

این دستگاه جوش اینورتر با منبع تغذیه با هوشمند رزونانسی کاملاً دیجیتال با الکترود قوس همیشه پایدار میماند، حتی با بالاترین ولتاژ و تا 100 متر، حتی با تغییر ولتاژ در حین انجام عملیات جوشکاری .
دستگاه جوش اینورتر ترانس پاکت 150 هرنوع جوشکاری الکترود را تا حد 4میلیمتر اجرا می‌نماید که شامل جوشکاری عمودی الکترود‌های سلولزی نیز می‌گردد.
این دستگاه  جوش اینورتر بسیار سبک، قدرتمند و قابل حمل است.

الکترود‌‌های قابل استفاده در دستگاه جوش اینورتر ترانس پاکت 150
انواع الکترود‌های فلزی

دستگاه جوش الکترود TransPocket 150

  • robust and mobile with 6,3 kg/13.9 lb
  • perfect welding results
  • maximum energy efficiency

The TransPocket 150, small and robust, is a fully digitally controlled manual electrode welding machine with resonant intelligence. The ideal characteristic ensures the arc is always stable, even with long mains leads of up to 100 metres or fluctuating mains voltages – with maximum energy efficiency. The TransPocket 150 is guaranteed to weld all electrode types up to 4 mm – including welding of cellulose electrodes.


10 – 150 A
35 % d.c. at 150 A, 60 % d.c. at 110 A, 100 % d.c. at 90 A
6,3 kg / 13.89 lb

1 x 230 V


Process
Electrode
Base metals

Technical Data

230 VMains voltage – 20 % / + 15 %, 50/60 Hz
16 AMains fuse protection (slow blow)
24 AMaximum primary current (35 % d.c.)
5.52 kVAMaximum primary power (kVA)
0.99 (150 A)Cos phi
88 % (at 90 A)Efficiency
10 – 150 AWelding current range Rod electrode
10 – 150 AWelding current range TIG
.Welding current Rod electrode
35 % d.c. at 150 A10 min/40°C (104°F)
60 % d.c. at 110 A10 min/40°C (104°F)
100 % d.c.at 90 A10 min/40°C (104°F)
.Welding current TIG
35 % d.c. at 150 A10 min/40°C (104°F)
60 % d.c. at 110 A10 min/40°C (104°F)
100 % d.c. at 90 A10 min/40°C (104°F)
96 VOpen-circuit voltage
20.4 – 26.0 VStandardised working voltage Electrode
10.4 – 16.0 VStandardised working voltage TIG
IP 23Degree of protection
365 x 130 x 285 mm
14.4 x 5.1 x 11.2 in
Dimensions L x W x H
6.3 kg/13.9 lbWeight kg/lb