CMT Twin (دستگاه جوش اینورتر میگ مگ با عملکرد بالا)

CMT Twin براساس همان فرآیند جوشکاری TimeTwin  آزمایش شده است: دو منبع برق ، یک مشعل جوشکاری و دو سر تماس جداگانه “پیشرو” و “دنباله”. CMT Twin با توجه به خاصیت جوشکاری استثنایی CMT ، به دلیل سرعت بالا در جوشکاری و کنترل فرآیند با کاربرد آسان ، امتیازهای برتر را کسب می کند.

سیستم هماهنگ و تکنولوژی فرآیند در بازار بی نظیر است و از ابتدای جوشکاری تا پر شدن دهانه انتهایی یک قوس بسیار پایدار را تضمین می کند. این مزایا واضح است: نفوذ عمیق ، تشکیل درز جوش بهینه و جوش کم پراکندگی. ویژگی های کاملاً متناسب و مفهوم “پیشرو و قابل توجه” چیزی است که باعث می شود کنترل فرآیند CMT Twin بسیار ساده باشد. پس از تنظیم الکترود پیشرو ، الکترود دنباله به طور خودکار برای مطابقت تنظیم می شود. هرگز یک سیستم خودتنظیم بهتر برای یک فرآیند جوشکاری وجود نداشته است. از این طریق ترکیب فرآیندهای CMT و Pulse بهترین نتیجه را برای هر برنامه تولید می کند.