جوشکاری با سرعت بالا توسط  دستگاه جوش اینورتر لیزر هایبرید

تکنولوژی لیزر هایبرید تلفیقی از لیزر و تکنولوژی جوش میگ مگ است. در واقع لیزر هایبرید مزایای استفاده از فرایند جوشکاری صنعتی میگ و پرتو لیزر را بدون به ارث بردن مضرات آن، به همراه دارد.

دستگاه جوش فرونیوس لیزر هایبرید از قابلیتهای جوش خوردگی بسیار عالی و آماده سازی آسان جوش میگ مگ،و همچنین ورودی کم حرارت، نفوذ عمیق و سرعت جوشکاری لیزری برخوردار است.

توسط دستگاه جوشکاری لیزر هایبرید امکان اتصال اتوماتیک اجزای مختلف آلومینیوم و فولاد با سرعت حداکثر 8 متر در دقیقه و با کیفیت عالی امکانپذیر است.

HIGHEST WELDING SPEED WITH LASERHYBRID

Fronius LaserHybrid, the laser-MIG welding process from Fronius, combines the advantages of the industrial-scale MIG and laser-beam welding processes, without inheriting the disadvantages. Fronius LaserHybrid offers the excellent gap-bridging ability and easy weld-seam preparation of MIG welding, as well as the low heat input, deep penetration and speed of laser welding. This enables the automated joining of various aluminium and steel components at a speed of up to 8 metres per minute, in superlative quality.

/ Low-cost energy source/ Deep penetration
/ Gap-bridging ability/ High welding speed
/ Addition of filler metal/ Low thermal load
/ Influence on the structure/ High strength