دستگاه جوش اینورتر TPS 400i LSC ADVANCE

TPS 400i LSC ADVANCED

منبع تغذیه پیشرفته TPS 400i LSC میگ مگ  در درجه اول در برنامه هایی استفاده می شود که خواستار افزایش ثبات فرآیند در قوس انتقال شیب و خواص بهبود یافته در قوس میانی هستند. طول اسب بخار به هم پیوسته بی ربط است – خواه کوتاه باشد و چه طولانی ، پایداری قوس همیشه یکسان است.

اصل عملکردی:
ماژول داخلی LSC ADVANCED داخلی در منبع تغذیه تضمین می کند که القاء ایجاد شده در اسب بخار جبران می شود. این امر باعث جدا شدن قطرات ثابت با کمی پاشش در جوشکاری در قوس های انتقال و قوس های میانی می شود.