دستگاه جوش اینورتر tps/i Twin Push

سیستم tps / i TWIN Push جوشکاری پشت سر هم را با بهترین نتایج ممکن می کند

دو منبع قدرت با کارایی بالا TPS / i پایه ای برای قوسهای کاملاً هماهنگ است که یک مخزن جوش مشترک ایجاد می کنند .اطمینان از این که روند بسیار پایدار است.

میزان رسوب بالا ، اتصالات جوشکاری با کیفیت بالا و سرعت جوشکاری بالا نتیجه آن است. مزایای تجاری فرآیند جوشکاری پشت سر هم به ویژه هنگام جوشکاری اتصالات طولانی تر روی ورق های ضخیم به ویژه مشهود است.