مطالب توسط sanatkaran

قیمت دستگاه جوش

 راهنمای خرید انواع دستگاه‌ جوش‌  اینورتر فرونیوس – ابزارآلات جوشکاری- کاربرد و قیمت دستگاه جوش اینورتر

مبانی جوشکاری (بخش سوم)

مبانی جوشکاری(بخش سوم)
انواع اتصالات جوشکاری
آماده کردن لبه‌ها
اصطلاحات جوشکاری
الکترود روپوش‌دار – انواع اتصالات جوشکاری

دو قطعه جوش شونده نسبت به همدیگرحالتهای مختلفی گرفته و انواع اتصال را به وجود میآورند، که عبارت است از:

اتصال لب به لب Butt joint
اتصال روی هم Lap joint
اتصال سپری Tee joint
اتصال گوشه ای Corner joint
اتصال لبه ای

انواع انتقال مذاب در جوشكاري ميگ مگ

انواع انتقال مذاب در جوشكاري ميگ مگ:چهار حالت انتقال مذاب عبارتند از:انتقال مذاب بصورت اتصال كوتاه
انتقال گلوله
انتقال اسپري
انتقال اسپري پالسي- نحوه انتقال مذاب توسط عوامل زير نيز تحت تأثير قرار مي گيرد:

١- جريان جوشكاري

٢- ولتاژ

٣- گاز محافظ

۴- جنس سيم جوش

۵- قطر سيم

۶- ميزان سيم بيروني از سر نازل

جوش كاري ميگ مگ (بخش دوم)

جوش كاري ميگ ، مگ-MIG/MAG welding
– سيستم تغذيه سيم
مشعل جوشكاري ميگ, مگ

سيستم تغذيه سيم:

انواع زيادي از سيستم هاي تغذيه سيم وجود دارد. اكثر سيستم هاي تغذيه سيم از نوع سرعت ثابت هستند يعني سرعت تغذيه سيم قبل از جوشكاري تنظيم شده و در هنگام جوشكاري ثابت مي ماند.

جوشكاري به روش اكسي استيلن

جوشكاري به روش اكسي استيلن-جوشكاري اكسي گاز يكي از روشهاي جوشكاري قديمي بوده كه به دليل خصوصيات منحصر به فرد خود هنوز در صنعت داراي كاربرد وسيعی می‌باشد.

جوشكاری اكسی‌گاز به هر نوع احتراق گاز سوختني با اكسيژن كه به عنوان يك منبع گرمايي براي جوشكاري باشد، اطلاق می‌گردد. در اين روش با استفاده از شعله حاصل از سوختن گاز سوختني با اكسيژن كه در سر مشعل ايجاد می‌شود, جهت ذوب فلز پايه و سيم جوش استفاده می‌گردد.

پارامترهای موثر در جوشکاری(بخش دوم)

پارامترهای موثر در جوشکاری(بخش دوم)
وضعیت جوشکاری

وضعیت جوشکاری یکی دیگر از متغیرهایی است که به طور غیر مستقیم و از طریق تاثیر روی مهارت جوشکار و کنترل مذاب فلز جوش روی اجرای جوشکاری تاثیر می‌گذارد. نوع جوش و اتصال-انواع جوش-جوش جناقی-جوش نبشی-جریان جوشکاری

چه بپوشید تا هنگام جوشکاری ایمن باشید؟

چه بپوشید تا هنگام جوشکاری ایمن باشید.راه‌کار‌هایی ساده برای پیشگیری از جراحات معمول جوشکاری -پارچه‌های نخ پنبه‌ای مقاوم و کند‌کننده جریان آتش
تجهیزات محافظت حین جوشکاری
عینک‌های ایمنی
حفاظت‌های تنفسی- در هنگام انتخاب لباس ایمنی مناسب، جوشکاران باید از خود بپرسند در کاربرد آنها چه جنس پوششی به بهترین نحو از آنها حفاظت می‌کند

جوش اربیتال یا جوشکاری اوربیتال چیست؟

جوش اربیتال یا جوشکاری اوربیتال چیست؟ کاربرد‌های جوش اربیتال- در جوش‌کاری اوربیتال که یکی از فرایند‌های تیگ (TIG) است، جوش‌کاری چرخشی به وسیله‌ی تورچ اتوماتیک انجام می‌شود که تمامی حرکت تورچ چرخشی چه از نظر فیلر‌دهی و چه از نظر چرخش به صورت تمام اتوماتیک این روند انجام می‌گیرد