سیستم PushPull

سیستمهایی با دو سیم کشی

این سیستم برای برنامه های کاربردی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن سیم باید از مسافت زیادی تغذیه شود. همچنین برای استفاده با فلزات پرکننده نرم مناسب است. سیستم PushPull به دو سیم کشی کاملاً هماهنگ  با سیم کشی دقیق مجهز شده است. این یک شرط لازم برای ثبات فرآیند بالا است، به ویژه هنگامی که در مسافت های طولانی سیم و فلزات پر کننده نرم در آن دخیل هستند.

برنامه: سیستمهای نمایشی

فرآیند: CMT

تمرکز اینجا بر روی فرآیند جوشکاری بدون پراکندگی با سرعت جوش بالا و نتایج با کیفیت بالا است.