push systems

آسان برای متراکم کردن ، مقرون به صرفه و کارآمد بودن
سیستم Push با قابلیت حمل آسان و حداقل نیازهای نگهداری آن مشخص می شود. این سیستم معمولاً برای برنامه های استاندارد (به عنوان مثال CrNi و فولاد) مورد استفاده قرار می گیرد که کیفیت مداوم و در دسترس بودن سیستم بالا ضروری است. سیستمهای کمک به فرآیندهای LSC و PMC به نتایج جوشکاری برجسته ای می رسند.
برنامه ها

در اینجا تمرکز بر روی سطوح بالاتر بهره وری است ، زیرا سرعت های بالا با نفوذ مداوم و کیفیت مداوم حاصل می شود.

پارامترهای جوشکاری
SteelBase material
2 mmMaterial thickness
Steel ER 70 S6 0: 1 mmFiller metal
AR +18% CO2Gas
180 cm/minVs
17 m/minVd
260 AAmperage
28 VVoltage
Push systems
push and pull system

تغذیه مداوم (فشار و کشش) سیم جوش همچنین یکنواختی قوس را تقویت کرده و در نتیجه به نتیجه جوشکاری بهتری می رسد

درباره سیستم PUSHPULL بیشتر بدانید